Varietats

Si bé el ventall de varietats és divers, les principals que es comercialitzen en el grup de pinyol, són:

  • Els préssecs grocs en el període de juliol (amb romea, catherine , etc.), seguint amb els baby gold , continuant amb campiel i miraflores fins al dotze d’octubre. Cal assenyalar també que dins d’aquesta varietat hi ha una part important de préssec embossat.
  • Els préssecs rojos i les nectarines en les seves diferents varietats, tant de carn blanca com de carn groga, en el mateix període esmentat anteriorment.
  • En peres, cal destacar la llimonera, blanquilla i conference .
  • En pomes les gales, les roges americanes ( red chief , early red one , etc.) i golden .