Instal·lacions

Les nostres instal·lacions, a banda de les oficines, estan dotades amb una màquina col · lectora i un ampli magatzem.