Avís legal

Tots els continguts del lloc Web Saidifrut S.C.L., inclosos, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i programari, etc. són bé propietat Saidifrut S.C.L., bé de societats del grup al que Saidifrut S.C.L. pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc Web Saidifrut S.C.L. és propietat exclusiva de Saidifrut S.C.L. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. Tot el programari utilitzat en el lloc Web Saidifrut S.C.L. és Saidifrut S.C.L. o dels seus proveïdors de programari, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés Saidifrut S.C.L. o dels seus proveïdors.

Saidifrut S.C.L. i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Saidifrut S.C.L. són marques protegides per Saidifrut S.C.L.. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc Web de Saidifrut S.C.L. (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc Web) que es realitzi sense autorització de Saidifrut S.C.L. constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual.

Saidifrut S.C.L. es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel•lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Saidifrut S.C.L. es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Tant l’accés al web de Saidifrut S.C.L. com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent Saidifrut S.C.L. de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Saidifrut S.C.L. no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, excloent especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directa o indirectament, a través del web de Saidifrut S.C.L..

Per a facilitar el seu accés, pot ser que Saidifrut S.C.L. inclogui vincles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que Saidifrut S.C.L. no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir responsabilitat alguna per cap material creat o publicat pels mateixos. A més, el vincle a un lloc aliè a Saidifrut S.C.L. no implica que Saidifrut S.C.L. aprovi aquest lloc, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Saidifrut S.C.L. es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part de cap de les entitats del grup Saidifrut S.C.L..

Saidifrut S.C.L. exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Saidifrut S.C.L. o de webs de tercers.

Saidifrut S.C.L. no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i cap cas té caràcter contractual per part de Saidifrut S.C.L..

El contingut del web de Saidifrut S.C.L. únicament és aplicable a territori Espanyol.

Saidifrut S.C.L. garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Saidifrut S.C.L.. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de Saidifrut S.C.L., creada per a facilitar als usuaris l’utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Saidifrut S.C.L. enviant un e-mail a: saidifrut@saidifrut.com