Presentació

SAIDIFRUT, SCL, localitzada a Saidí (Osca), comarca del Baix Cinca, va ser fundada l’any 1993 amb la unió de 42 socis que agrupaven 350 hectàrees. Actualment s’agrupen en aquesta cooperativa 62 socis, que conreen un total de 450 hectàrees de fruita, principalment préssec, nectarina, poma i pera.

Saidifrut

El mateix any SAIDIFRUT, SCL va rebre la qualificació d’Organització de Productors de Fruites i Hortalisses.

SAIDIFRUT, SCL va ser la primera empresa agroalimentària de la província d’Osca que va obtenir el certificat de la Diputació General d’Aragó per poder comercialitzar la seva fruita amb la marca Q de qualitat alimentària per a fruita protegida amb tractaments integrats. Es defineix lluita protegida amb tractaments integrats com un sistema de producció que consisteix a intervenir contra les plagues, malalties i males herbes només quan estigui justificat i, quan s’ha de tractar, fer-ho només amb substàncies elegides entre les menys agressives per al medi ambient, la fauna útil, l’agricultor i el consumidor final , perquè la fruita arribi sense cap tipus de residus i amb total garantia alimentària.

Per poder comercialitzar la fruita amb la Q de qualitat s’està subjecte a uns controls molt rigorosos, primer per part de l’ATRIA (Associació de Tractaments Integrats en Agricultura) i, posteriorment, per part de l’ITA (Institut Tecnològic d’Aragó), que és qui garanteix i certifica els esmentats controls.

Això s’aconsegueix portant un quadern de camp on queden reflectits els tractaments, adobats, regs, herbicides i tots els controls realitzats a la parcel·la, on es col·loquen trampes amb feromones sexuals per atreure les diferents plagues dels fruiters i saber si cal tractar i el moment òptim per a la seva aplicació.

Així mateix, després d’aquest complex procés, la Cooperativa SAIDIFRUT, SCL garanteix la total traçabilitat de la fruita des del seu cultiu al camp, passant pels diferents processos de manipulació fins al consumidor final.